Pályázat: Felsőszentmártoni Óvodai Társulás, dajka munkakör betöltése


Felsőszentmártoni Óvodai Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Felsőszentmártoni Óvodai Társulás dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7968 Felsőszentmárton, Rákóczi utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógusok munkájának közvetlen segítése a köznevelési törvény és az óvoda pedagógiai programja szerint. A gyermekek segítése az öltözködés, a tisztálkodás, az étkezések alkalmával. A csoportszoba, valamint az óvoda közös helyiségeinek takarítása, étkezések előkészítése, konyhai munkák, udvarrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános;
  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • dajka szakképesítés;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz;
  • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
  • nyilatkozat, hogy a pályázó a személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Felsőszentmártoni Óvodai Társulás címére történő megküldésével (7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FM/905/2021. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: felsoszentmarton.hu2021. november 22.

Elérhetőség

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata

Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.

7968

Telefon: +36 (73) 552-022

Email : kirendeltseg@felsoszentmarton.hu

Impresszum | Adatkezelési tájékoztató
Ugrás a tartalomra