Felsőszentmárton Gyermekeiért Alapítvány

Cím: 7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 1-3.
Adószám: 18325669 – 1 – 02
Számlaszám: 50700152-11026778 Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet

A kuratórium tagjai:
Kustra Róbertné a kuratórium elnöke
Óváriné Fenyvesi Zsuzsanna a kuratórium titkára
Hideg Béláné kuratóriumi tag
Kovácsevics Zoltánné kuratóriumi tag
Szilovicsné Geosits Éva kuratórium tag
Hideg Béláné kuratóriumi tag

Az alapítvány célja:
 – hogy segítséget nyújtson a felsőszentmártoni Általános Iskola és Napközi Otthonos óvoda oktatási, nevelési feltételeinek javításához

Az alapítvány konkrét céljai:
– Az oktatás, nevelés anyagi feltételeinek javítása, eszközrendszerének bővítése, műszaki, technikai berendezések szerzése
– A diákok tanulmányi, sportversenyeken való részvételének támogatása (nevezési díjak, útiköltségek)
– Helyi versenyek, vetélkedők rendezésének biztosítása
– Szabadidős tevékenységek tárgyi feltételeinek javítása
– Pályázatok írásához szükséges önerő biztosítása
– Legjobb tanulók, legjobb sportolók jutalmazása, díjazása
– Külföldi kapcsolatok erősítése

Csatlakozás:
Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, amennyiben az alapítványi célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.